Επιδιορθώσεις- Repairs

Επισκευάζουμε, επιδιορθώνουμε και αναπαλαιώνουμε τα ποδήλατα σας.
Μπορούμε να μεταμορφώσουμε ένα πολύ παλιό ποδήλατο να μοιάζει με καινούριο!

 

We repair ,recondition and renovate your old bikes.

we can transform a very old bike and make it look like brand new..