Διαδρομή βάθρα Κακάβου- Route at Kakavos Lakes

Διαδρομή 16km με επιστροφή. Διάρκεια διαδρομής με παραμονή για μπάνιο στις βάθρες 4 ώρες Ανώμαλος δρόμος με πέτρες και περάσματα από νερό

Εύκολη διαδρομή με ανηφόρα των 100m και το πιο απαιτητικό κομμάτι 500m ανηφόρας με μέτρια κλήση...

 Route at Kakavos Lakes....

Route of 16km roundtrip.

Route durance including break time for swimming in the lakes is 4 hours.

Bumby road with rocks and water crossings..

Easy way including  an uphill of 100m and the most demanding part of it is a 500m uphill track with moderate slope...

 

 

 

 

 

Καταράκτες Κακάβου-Kakavos waterfalls

Διαδρομή 16 km με επιστροφή.

Διάρκεια διαδρομής με παραμονή για μπάνιο στους καταρράκτες 4 ώρες...

Ανώμαλος δρόμος με πέτρες και περάσματα από νερό...

Εύκολη διαδρομή με ανηφόρες των 100 μέτρων και το πιο απαιτητικό κομμάτι είναι 1km δύσκολης ανηφόρας...

Το αποτέλεσμα αξίζει της προσπάθειας..

Kakavos waterfalls

Route of  16km roundtrip.

Route durance including break time for swimming under the waterfalls is 4 hours.

Bumby road with rocks and water crossings.

Easy route with uphills of 100meters and the most demanding part is difficult 1km rough uphill track.

WORTH TRYING RESULT...

Διαδρομή Κομίτσα- Komitsa Route

Ολόκληρη η διαδρομή της κομίτσας είναι 35km και επισκεπτόμαστε τα σύνορα με το Άγιο Όρος.

Η εκκίνηση μπορεί να γίνει από τα Νέα Ρόδα και από την Ουρανούπολη..

Μετά από 10km ομαλής διαδρομής ακολουθεί μια ανηφόρα 2,5km..Συνεχίζουμε άλλα 5km κατηφορικά και φτάνουμε στα σύνορα του Αγίου Όρους με την Ουρανούπολη.

Ο γυρισμός είναι άλλα 12,5 km από τα οποία το 1,5km ανηφόρα 6km μικρών αλλά τεχνικών (λόγω των βράχων) ανηφόρες-κατηφόρες και τα υπόλοιπα χιλιόμετρα ομαλή διαδρομή και κατηφόρα..

 

Komitsa Route.

The entire Komitsa Route is 35km roundtrip and includes a visit at the inserting borders of Mount Athos..

Route starting point can be Nea Roda or Ouranoupolis.

After 10km of an even route, a smouth uphill road of 2,5km follows.

We continue for another 5km downhill road and then reach the borders of Mount Athos and Ouranoupolis.

The return route includes another 12,5km, of which  1,5km uphill track,6km of even but technically difficult (because of rocks)up-and-downhills and the remaining part includes smooth ride and easy downhill.

 

 

Οι διαδρομές μπορούν να μικρύνουν ή να μεγαλώσουν ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών..

 

Routes can be diminished or grow depending on the customer's requirements.

Οι διαδρομές και κόστος

30 ευρώ  το άτομο με ενοικίαση ποδηλάτου Mountain - οδηγό-κράνος-snack-νερό και όχημα υποστήριξης...

(Στην τιμή περιλαμβάνεται κ ο Φ.Π.Α 23%)

 

Routs costs

 The cost is 30,00euro per person including mountain bike,guide,helmet,snack and water

and a following support vehicle.

(Including VAT 23%)